Les Tontons Zingueurs – Album n°2

II

Les Tontons Zingueurs2009

Back At The Chicken Shack(Les Tontons Zingueurs)
Midnight Mambo(Les Tontons Zingueurs)
Brooklyn(Les Tontons Zingueurs)
Sway(Les Tontons Zingueurs)
Folace's Concept(Les Tontons Zingueurs)
Pick Up The Pieces(Les Tontons Zingueurs)
New Blood(Les Tontons Zingueurs)
Tahah(Les Tontons Zingueurs)